Các giao dịch nạp tiền vào những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết,… khớp lệnh sẽ chậm hơn so với những giao dịch trong ngày làm việc thông thường.

Nếu chuyển tiền 24/7, thời gian xử lý giao dịch chậm nhất là 24h (trong trường hợp người dùng nạp tiền đúng cú pháp và không có sự cố gì xảy ra). 

Các ngày nghỉ này ảnh hưởng tới tất cả các lịch và thời gian cập nhật đầu tư – tích lũy – rút – chuyển Portfolio.