Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

HOSE cảnh báo khả năng huỷ niêm yết cổ phiếu Vietnam Airlines

Ngày 07/9 vừa qua, sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã lưu ý tới khả năng hủy niêm yết mã cổ phiếu HVN của Tổng công ty hàng không Việt Nam. Mã cổ phiếu của Vietnam Airlines có khả năng bị huỷ niêm yết nếu trong năm nay lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tiếp tục âm. 

Hiện tại, cổ phiếu HVN đang nằm trong diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I). Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này trong 2 năm gần nhất cũng đang là số âm.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, cổ phiếu của công ty đại chúng có thể bị huỷ niêm yết nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

  • Kết quả sản xuất, kinh doanh lỗ trong 3 năm liên tục 
  • Tổng số lỗ luỹ kế vượt qua số vốn điều lệ thực góp
  • Vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán 5 năm gần nhất trước thời điểm xem xét. 

Do vậy, HOSE lưu ý tới khả năng Vietnam Airlines có thể bị hủy niêm yết cổ phiếu nếu BCTC hợp nhất kiểm toán của năm nay tiếp tục ghi nhận lợi nhuận của công ty mẹ hoặc vốn chủ sở hữu âm. 

Theo như BCTC hợp nhất soát xét bán niên, cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines đang có lợi nhuận âm hơn 5.100 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, lỗ luỹ kế của doanh nghiệp này đang vượt 28.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện đang âm gần 4.900 tỷ đồng. 

Với tình hình kinh doanh như hiện nay, Vietnam Airlines sẽ rất khó để ngắt mạch thua lỗ. Doanh nghiệp này đang phải chịu áp lực từ việc giá nhiên liệu tăng cao, các thị trường quốc tế chưa phục hồi như kỳ vọng đặt ra. 

Nguồn: CafeF

Theo kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ hơn 45.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm khoảng 9.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này chưa bao gồm doanh thu và lợi nhuận thu được từ việc thoát vốn tại một số công ty thành viên. 

Hồi đầu tháng 8, Vietnam Airlines đã có văn bản giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Doanh nghiệp này đưa ra 3 nhóm giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và vốn chủ sở hữu âm. Trong đó có kế hoạch tái cơ cấu danh mục tài sản và danh mục đầu tư để tăng thu nhập. Đồng thời, chuẩn bị phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu. 

Năm 2021, Vietnam Airlines đã thoát âm vốn chủ sở hữu nhờ việc phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, tăng thêm vốn gần 8.000 tỷ đồng. Qua đó, công ty đã tránh được khả năng bị huỷ niêm yết trên HOSE. 

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay