Nhằm đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật cho tài khoản Người dùng, email đăng ký chỉ có thể thay đổi khi Người dùng chưa thực hiện xác thực. Trong trường hợp này, Người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau để thay đổi thông tin email:

Bước 1. Tại mục Thông tin cá nhân, bạn ấn vào nút Xác thực ngay bên dưới email đăng ký

Bước 2. Màn hình hiển thị khung nhập thông tin email, bạn ấn vào khung và trực tiếp sửa ngay trên app

Bước 3. Ấn vào nút Gửi lại.

Bước 4. Kiểm tra email và làm theo hướng dẫn trong email nhận được từ Finhay.