Nhằm đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật cho tài khoản Người dùng, số điện thoại đăng ký chỉ có thể thay đổi khi Người dùng chưa thực hiện xác thực. Trong trường hợp này, Người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau để thay đổi thông tin số điện thoại:

Bước 1. Tại mục Thông tin cá nhân, bạn ấn vào nút Xác thực ngay bên dưới số điện thoại đăng ký.

Bước 2. Màn hình hiển thị khung nhập thông tin số điện thoại, bạn ấn vào khung và trực tiếp sửa ngay trên đó.

Bước 3. Nhấn nút Lấy mã xác thực

Bước 4. Điền mã xác thực và hoàn tất quá trình đổi số điện thoại.