Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập tài khoản Finhay, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

1. Trên ứng dụng di động

Bước 1. Tại màn hình ban đầu chọn Đăng nhập (Nếu bạn chưa có tài khoản tại Finhay, hãy đăng ký ngay hôm nay).

Bước 2. Tại màn hình Đăng nhập, chọn Tìm mật khẩu

Bước 3. Nhập email / số điện thoại đăng kí hiện tại của bạn, bấm Tìm mật khẩu và làm theo hướng dẫn để đặt mật khẩu mới.

Nếu bạn chọn gửi email, sau khi hoàn thành xong bước 3, bạn cần kiểm tra email để nhận thư và làm theo hướng dẫn của Finhay để đặt lại mật khẩu (hãy kiểm tra kĩ, kể cả trong mục thư rác để chắc chắn rằng bạn đã nhận được thư)

Nếu bạn nhập vào số điện thoại, mã xác nhận sẽ được gửi tới điện thoại của bạn. Làm theo hướng dẫn sau đó để đặt lại mật khẩu.

2. Trên giao diện website

Bước 1. Tại màn hình đăng nhập, chọn Quên mật khẩu

Bước 2. Nhập email đăng kí của bạn và bấm Đặt lại.

Sau khi hiện ra thông báo trong khung xanh lá như hình trên, hãy vào email, kiểm tra thư từ Finhay và làm theo hướng dẫn để tạo mật khẩu mới (hãy kiểm tra kĩ, kể cả trong mục thư rác để chắc chắn rằng bạn đã nhận được thư).