Khi tiến hành cuộc gọi xác nhận với ngân hàng CIMB (cuộc gọi định dạng video), bạn cần kiểm tra lại cài đặt bằng cách:

  • Bước 1: Vào mục Setting/Cài đặt tại trình duyệt mặc định trên máy
  • Bước 2: Cho phép quyền truy cập với hai hạng mục là Camera (Máy ảnh) và Microphone