Thông thường, thẻ Visa Credit CIMB có giá trị lên đến 5 năm. Sau thời hạn này, CIMB có thể thực hiện gia hạn Thẻ cho Bạn theo quy định từng thời kỳ.