Thẻ Visa Credit CIMB – Finhay có hạn mức tín dụng từ 5 triệu đến 100 triệu đồng.

Thay vì chứng minh tài chính, ngân hàng CIMB sẽ đưa ra hạn mức thẻ tín dụng cho người dùng căn cứ vào nhiều thông tin khác nhau. Ngân hàng sẽ có nghiệp vụ xác thực các thông tin bạn cung cấp, cân nhắc về tài sản của người dùng tại Finhay cũng như tra cứu thông tin khác (ví dụ như lịch sử tín dụng,..) nhằm tính toán hạn mức tín dụng tốt nhất.

Các quyết định liên quan đến hạn mức tín dụng do ngân hàng CIMB quyết định. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với nhân viên ngân hàng trong quá trình đăng ký hoặc trực tiếp tới ngân hàng CIMB.

Nếu muốn thay đổi hạn mức tín dụng, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.