Thẻ Visa Credit CIMB – Finhay có hạn mức tín dụng từ 5 triệu đến 100 triệu đồng.