Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

Thông báo: Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo Việt (BVBF) chia lợi nhuận

Theo thông báo của công ty TNHH quản lý Quỹ Bảo Việt về việc phân phối lợi nhuận để lại của Quỹ BVBF như sau:

✔️ Hình thức phân chia lợi nhuận: Bằng tiền
✔️ Nguồn chia: Lợi nhuận để lại
✔️ Tỷ lệ phân chia: 10% trên mệnh giá (1.000 VNĐ/CCQ)
✔️ Thời gian thực hiện dự kiến: 10/06/2020

Tại thời điểm 15h15p ngày 21/05/2020, Finhay đã điều chỉnh NAV của CCQ BVBF giảm 6.1% theo sự điều chỉnh NAV của BVBF tương ứng với quyền nhận cổ tức nêu trên.

Do vậy, những người dùng Finhay sở hữu CCQ BVBF tại thời điểm 15h15p ngày 21/05/2020 sẽ được phân chia lợi nhuận dựa trên số lượng CCQ sở hữu tại thời điểm này.
* Số tiền cổ tức được nhận sau khi khấu trừ 5% TNCN sẽ được Finhay -chuyển vào Hũ mặc định của người dùng. Thời gian dự kiến sau ngày 10/06/2020.

Cảm ơn các bạn.

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay