close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Thông báo: Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo Việt (BVBF) chia lợi nhuận

Theo thông báo của công ty TNHH quản lý Quỹ Bảo Việt về việc phân phối lợi nhuận để lại của Quỹ BVBF như sau:

✔️ Hình thức phân chia lợi nhuận: Bằng tiền
✔️ Nguồn chia: Lợi nhuận để lại
✔️ Tỷ lệ phân chia: 10% trên mệnh giá (1.000 VNĐ/CCQ)
✔️ Thời gian thực hiện dự kiến: 10/06/2020

Tại thời điểm 15h15p ngày 21/05/2020, Finhay đã điều chỉnh NAV của CCQ BVBF giảm 6.1% theo sự điều chỉnh NAV của BVBF tương ứng với quyền nhận cổ tức nêu trên.

Do vậy, những người dùng Finhay sở hữu CCQ BVBF tại thời điểm 15h15p ngày 21/05/2020 sẽ được phân chia lợi nhuận dựa trên số lượng CCQ sở hữu tại thời điểm này.
* Số tiền cổ tức được nhận sau khi khấu trừ 5% TNCN sẽ được Finhay -chuyển vào Hũ mặc định của người dùng. Thời gian dự kiến sau ngày 10/06/2020.

Cảm ơn các bạn.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top