Để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới việc quản lý thẻ Visa Credit CIMB – Finhay, bạn liên hệ với Finhay theo địa chi:

Để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới các giao dịch, biểu phí liên quan đến thẻ Visa Credit CIMB – Finhay, bạn liên hệ tới bộ phận hỗ trợ của CIMB theo địa chỉ:

  • Tổng đài: 1900 969696
  • Chat với Octo ngay trên ứng dụng Octo by CIMB
  • Email partnercare@cimb.com