Hiện tại trong trường hợp bạn chưa có tài khoản CIMB trên Finhay thì hoàn toàn có thể đăng kí mở thẻ tín dụng CIMB – Finhay nhé!

Bạn có thể tìm hiểu các bước để đăng kí mở thẻ tín dụng CIMB – Finhay tại đây.