Khi sử dụng thẻ Visa Credit CIMB – Finhay, bạn sẽ được miễn phí một số loại phí sau:

  • Miễn phí phát hành thẻ
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên: Khi chi tiêu ít nhất 300.000đ trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi mở thẻ
  • Miễn phí thường niên từ năm thứ 2 trở đi: Khi chi tiêu trung bình 1.000.000đ/tháng trong năm liền trước đó

Ngoài ra, chi tiết tất cả các loại phí, bạn xem tại đây.