Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

Cách đóng thuế thu nhập cá nhân 2021 nhanh chóng – đơn giản

Thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với đất nước. Vậy làm thế nào để có thể đóng thuế cho nhà nước? Xem ngay bài viết cách đóng thuế thu nhập cá nhân 2021 nhanh chóng và đơn giản nhất của Finhay ngay sau đây.

Cách đóng thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng

Có 2 cách đóng thuế TNCN cơ bản hiện được áp dụng ở hầu hết mọi nơi chính là tự nộp thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế. Mỗi cách sẽ có những quy định về thủ tục riêng biệt, cá nhân cần theo dõi để nắm rõ những thông tin này.

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập

Ủy quyền quyết toán thuế là hình thức cá nhân lao động và nhận thu nhập từ một tổ chức hoặc cá nhân khác, sẽ ủy quyền cho tổ chức/cá nhân trả lương để quyết toán thuế thay cho mình. Lưu ý:

 • Ủy quyền quyết toán thuế nếu cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công, phát sinh sau khi ký hợp đồng lao động trên 3 tháng tại một tổ chức hoặc làm cho cá nhân trả thu nhập. Đến thời điểm nộp thuế, cá nhân vẫn đang làm việc tại đó hoặc đã làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 • Ngoài khoản thu nhập nhận cố định tại công ty, cá nhân còn đồng thời có những khoản thu vãng lai khác với lương bình quân không quá 10 triệu trong một năm sẽ không yêu cầu quyết toán thuế, với điều kiện trước đó khoản thu nhập này đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% thuế. 
 • Trong trường hợp cá nhân đang làm việc mà phải nghỉ vì tổ chức cũ thực hiện chia tách, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp, khi đến tổ chức mới, cá nhân phải ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới nơi ký hợp đồng. Tổ chức mới sẽ thu thập các chứng từ liên quan đến việc thực hiện khấu trừ thuế TNCN mà tổ chức cũ cấp cho cá nhân. Dựa vào đó để làm căn cứ tổng hợp toàn bộ thu nhập, khoản thuế đã khấu trừ và thực hiện quyết toán thuế thay cho người lao động.

tu-dong-thue

Thủ tục ủy quyền là gì?

Việc ủy quyền quyết toán thuế có quy định cụ thể trong thủ tục của Luật Thuế hiện hành. Căn cứ theo điều 16 của Thông tư 156/2013/TT-BTC, thủ tục ủy quyền thuế trải qua 2 bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm Mẫu giấy ủy quyền đúng với mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN và những chứng từ chứng minh khuyến học, nhân đạo, bản chụp hóa đơn nếu có.
 • Bước 2: cá nhân nộp hồ sơ cho nơi trả thu nhập của mình

Trường hợp không được ủy quyền

Có một số trường hợp mà pháp luật quy định không được ủy quyền, dựa vào công văn số 5749/CT-TNCN có ghi rõ:

 • Người lao động thỏa mãn được những điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế nhưng họ đã được tổ chức cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không được phép ủy quyền quyết toán cho tổ chức. Trừ trường hợp tổ chức đó đã thu hồi và hủy các chứng từ khấu trừ thuế của người lao động.
 • Người lao động nhận thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công khi ký hợp đồng kỳ hạn từ 3 tháng trở lên, nhưng đến thời điểm quyết toán thuế lại nghỉ việc, không còn làm tại doanh nghiệp đó nữa.
 • Nếu cá nhân ngoài khoản thu từ doanh nghiệp nói trên còn có thêm thu nhập vãng lai khác và khoản này chưa được khấu trừ thuế hoặc thực hiện khấu trừ thuế chưa đủ.
 • Người lao động có thu nhập đã ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với nhiều doanh nghiệp khác nhau.
 • Người lao động chỉ có khoản thu nhập vãng lai đã thực hiện khấu trừ thuế 10%.
 • Người lao động vẫn chưa đăng ký mã số thuế.
 • Người lao động có tiền lương hoặc tiền công nhưng đồng thời nằm trong diện được xét giảm thuế do tác động của thiên tai, hỏa hạn hoặc các tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo sẽ không thể ủy quyền quyết toán thuế.

Xem thêm:

[Mới nhất 2022] Cách tính thuế thu nhập cá nhân chính xác từ tiền lương, tiền công

5 Phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân tốt nhất 2021

Tự nộp thuế thu nhập cá nhân

Nếu bạn nằm trong những trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế nói trên thì phải tự mình trực tiếp kê khai quyết toán với cơ quan thuế. Đối với trường hợp tự nộp thuế thu nhập cá nhân, pháp luật sẽ dựa vào quy định thuộc khoản 3 điều 21 của thông tư số 92/2015/TT-BTC, theo đó:

 • Cá nhân là công dân cư trú có nguồn thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công sẽ phải tự kê khai quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa cần đề nghị hoàn lại hoặc bù trừ vào kỳ sau, nộp thiếu sẽ phải nộp thêm. Nếu cá nhân có số thuế phải nộp trong kỳ này thấp hơn số đã tạm nộp trước đó và không có yêu cầu hoàn thuế thì không cần khai quyết toán. 
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công đã ký hợp đồng lao động với tổ chức trên 3 tháng, đồng thời nhận thêm nguồn thu vãng lai không quá 10 triệu/ năm đã được đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% sẽ không cần quyết toán thuế khoản này.
 • Cá nhân đã được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ hoặc những bảo hiểm không bắt buộc khác có tỉ lệ tích lũy về phí bảo hiểm. Tổ chức bảo hiểm đã tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản phí bảo hiểm phải đóng sẽ không cần phải quyết toán thuế với khoản thu nhập này.

thue-thu-nhap-ca-nhan

Thủ tục tự quyết toán thuế

Thủ tục tự quyết toán thuế gồm có 3 bước cụ thể như sau:

 • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ gồm có: Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, phụ lục của mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu bạn thuộc trường hợp được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc, bản chụp những chứng từ chứng minh số thuế đã thực hiện khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm, số thuế từng nộp ở nước ngoài nếu có, chứng minh khoản đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo hoặc quỹ khuyến học,… Nếu thu nhập của bạn từ những tổ chức quốc tế, đại sứ quán hoặc lãnh sự quán thì phải có tài liệu chứng minh được số tiền đó do đơn vị hoặc tổ chức chi trả.
 • Bước 2: nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Bạn sẽ đem toàn bộ hồ sơ nói trên đến Cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trước đó. 

Đối với người lao động nằm trong nhóm được xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo cần mang kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn quy định trong khoản 1 điều 46 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC khi đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân..

Nộp hồ sơ như thế nào?

Có những trường hợp mà người lao động không cần phải nộp hồ sơ tại Cục thuế:

 • Nếu bạn thuộc nhóm được giảm trừ gia cảnh và được tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ thì sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý tổ chức, cá nhân đã trả thu nhập cho bạn. 
 • Nếu bạn thay đổi nơi vào việc mới thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng nếu có tính giảm trừ chi phí gia cảnh thì bạn sẽ nộp hồ sơ quyết tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. 
 • Nếu bạn thay đổi nơi làm việc mà tổ chức, cá nhân cuối cùng không tính giảm trừ phí gia cảnh, bạn sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi đang sinh sống thường trú hoặc tạm trú. 
 • Nếu bạn không ký hợp đồng lao động, hợp đồng dưới 3 tháng hoặc chỉ ký hợp đồng dịch vụ đã tính khấu trừ thuế 10% thì quyết toán tại Chi cục Thuế nơi đang ở. 
 • Nếu bạn có thu nhập từ một hoặc nhiều nơi nhưng đến thời điểm quyết toán lại không làm việc ở nơi nào nữa thì bạn sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi đang sinh sống.

uy-quyen-quyet-toan-thue

Những lưu ý quan trọng

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện chủ yếu vào tháng 3 hằng năm. 

 • Đối với cá nhân tự mình thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị hồ sơ ở lần đầu thực hiện. Bạn nên đọc kỹ luật để nắm được các quy định cụ thể tránh sai sót dẫn đến mất nhiều thời gian chỉnh sửa. 
 • Đối với người ủy quyền quyết toán thuế cũng nên theo dõi để đối chiếu xem doanh nghiệp có nộp chính xác không, nộp thừa hay thiếu để gửi đơn hoàn hoặc trừ vào kỳ sau.

Đóng thuế góp phần phát triển đất nước của chúng ta, đừng để việc nộp thuế gây trở ngại cho người lao động. Với hướng dẫn cách đóng thuế thu nhập cá nhân 2021 nói trên, hy vọng bạn đọc đã hiểu và có thể tự mình thực hiện được.

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay