Khi đăng ký và sử dụng thẻ Debit CIMB – Finhay, bạn được miễn một số loại phí dưới đây

Biểu phí thẻ Debit CIMB - Finhay

Để xem thông tin chi tiết tất cả các loại phí của thẻ, bạn xem thêm tại đây.