Để xem điều khoản và điều kiện của thẻ, bạn xem thông tin chính thức của ngân hàng CIMB tại đây.

Trong phần điều khoản và điều kiện, bạn sẽ xem được các thông tin sau:

Giới thiệu, định nghĩa các khái niệm được sử dụng

 1. Sử dụng tài khoản/dịch vụ
 2. Tiền gửi và biên nhận
 3. Rút tiền và thanh toán
 4. Dịch vụ và trung tâm hỗ trợ khách hàng
 5. Nâng cấp lên tài khoản thanh toán từ thẻ trả trước
 6. Lãi suất/Thanh toán tiền lãi
 7. Chỉ thị
 8. Biểu phí ngân hàng
 9. Mở, gia hạn/tái tục tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn
 10. Phong tỏa, đóng và tạm khóa tài khoản
 11. ….

Finhay khuyến khích bạn đọc và tìm hiểu các điều khoản và điều kiện của thẻ để hiểu về quyền lợi, trách nhiệm của mình khi đăng ký mở thẻ Debit CIMB – Finhay.