Yêu cầu đăng ký mở thẻ của bạn được xét duyệt hoàn toàn bởi ngân hàng CIMB. Nếu yêu cầu bị từ chối, nguyên nhân có thể bao gồm:

  • Trước đó, bạn đã có tài khoản và/hoặc mở thẻ tại ngân hàng CIMB
  • Bạn không đủ điều kiện mở thẻ. Điều kiện đăng ký cụ thể:
    • Quốc tịch: Việt Nam
    • Nơi cư trú/làm việc: Việt Nam
    • Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên
  • Hồ sơ của bạn không hợp lệ với quy định của ngân hàng
  • Bạn yêu cầu hủy hồ sơ đăng ký mở thẻ