close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Hơn 567 triệu cổ phiếu FLC Faros bị huỷ niêm yết trên HOSE

Kể từ ngày 5/9, toàn bộ cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc trên HOSE. Đây là thông tin được sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo vào chiều 25/8. Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi HOSE gửi văn bản tới FLC Faros để cảnh báo về khả năng mã cổ phiếu này bị huỷ niêm yết bắt buộc. 

Theo thông báo của HOSE, đơn vị này đã nhận được giải trình về nghĩa vụ công bố thông tin của FLC Faros. Tuy nhiên, dựa vào báo cáo giải trình, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM nhận thấy công ty sẽ khó có thể công bố BCTC soát xét bán niên 2022 đúng hạn (hạn chót là ngày 29/8). 

Bên cạnh đó, FLC Faros cũng chưa nộp các tài liệu liên quan khác như báo cáo tài chính (BCTC) Quý I và II/2022, BCTC kiểm toán và báo cáo thường niên của năm 2021. Doanh nghiệp này cũng chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, chưa đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định. Đồng thời, FLC Faros cũng chưa có người đại diện theo pháp luật. 

cổ phiếu FLC Faros bị huỷ niêm yết

HOSE đánh giá ROS có thể sẽ tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các quyền lợi của nhà đầu tư. Vì thế, từ ngày 5/9, mã cổ phiếu ROS sẽ bị huỷ giao dịch trên HOSE do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. 

Theo mệnh giá, giá trị huỷ niêm yết sẽ vào khoảng 5.676 tỷ đồng. Kể từ ngày 12/8, cổ phiếu ROS đã bị đình chỉ giao dịch. Giá đóng cửa gần nhất là 2.510 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá hơn 1.400 tỷ đồng. 

Theo quy định, cổ phiếu sau khi bị huỷ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng thì phải đăng ký để giao dịch trên sàn UPCoM. Khi đó, biên độ giao dịch đối với mỗi phiên sẽ tăng lên thành 15% thay vì 7% như khi giao dịch trên HOSE. Doanh nghiệp bị huỷ niêm yết bắt buộc phải giao dịch tối thiểu ở UPCoM 2 năm mới đủ điều kiện đăng ký niêm yết trở lại. 

Ông Nguyễn Bình Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị ROS đã gửi văn bản trình bày với HOSE về lộ trình thực hiện các nghĩa vụ vào tuần trước. Tuy nhiên, văn bản giải trình không cam kết ngày công bố cụ thể mà chỉ cho biết sẽ thực hiện ngay khi đáp ứng các điều kiện như lựa chọn được đơn vị kiểm toán, thay đổi người đại diện theo pháp luật và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top