Ban đầu để làm quen với việc tích luỹ tài sản với Finhay, tài khoản của bạn mặc định chỉ có 1 hũ là Hũ khẩn cấp với cấu trúc đầu tư là Rùa Hoàn Kiếm. (Hũ khẩn cấp là một khoản tiền dành cho các việc bất chợt như ốm đau, bệnh tật. việc đột xuất….)

Để mở thêm các hũ khác ngoài hũ khẩn cấp, bạn cần có tổng tài sản ít nhất là 1.000.000đ

Sau khi tích luỹ đủ 1.000.000 đ ở hũ khẩn cấp, bạn có thể mở thêm các hũ mục tiêu mới theo các bước như sau:

  • Bước 1: Đặt tên mục tiêu (VD: Mua ô tô )
  • Bước 2: Lựa chọn số tiền cần tích luỹ để đạt được mục tiêu (VD: 500,000,000 đ)
  • Bước 3: Lựa chọn Cấu trúc đầu tư (Portfolio) phù hợp để đạt được mục tiêu. (Bạn có thể lựa chọn 5 cấu trúc đầu tư: Rùa hoàn kiếm, Cò, Voi, Sao la, Trâu theo khẩu vị rủi ro của mình)
  • Bước 4: Cài đặt tính năng “nhắc nhở cho bạn” trên app để Finhay nhắc nhở thường xuyên giúp bạn tích luỹ đều đặn để đạt được mục tiêu.