Finhay 007 là gì?

Finhay 007 là gì?

Finhay 007 là chương trình ưu đãi đặc biệt của Finhay dành cho tất cả người dùng. Khi tham gia, bạn sẽ nhận được gói quà Finhay 007 với quyền lợi như sau:

Gửi không kì hạn.

Hưởng lãi 7%/năm, rút bất kỳ lúc nào cũng không bị mất lãi tại thời điểm rút.

Không mất phí rút tiền.

Ưu điểm khi tích luỹ Finhay 007

Gửi tiết kiệm thông
thường

Tích lũy với
Finhay 007

Kỳ hạn
1 ~ 6 tháng

Không kỳ hạn

Lãi
1,0% - 4,0%/năm

7,0%/năm

Kỳ trả lãi
Cuối kỳ

Hàng tháng

Ràng buộc

Rút trước kỳ hạn, KHÔNG nhận được lãi

Rút bất cứ khi nào mà vẫn nhận lãi

Phát hành bởi
Ngân hàng

Ngân hàng

Thông tin chương trình

Thời gian

Bắt đầu từ ngày 21/10/2020 – Đến khi hết gói ưu đãi. (Finhay sẽ gửi tới bạn thông báo trước 3 ngày khi chương trình kết thúc).

Đối tượng

Áp dụng cho toàn bộ người dùng có tài khoản tại Finhay.

Điều kiện áp dụng

01

Với người dùng chưa có số dư tại Finhay

Gói quà ra mắt Finhay 007: Được nhận 5.000.000đ hạn mức Tích lũy lãi 7%/năm.

Nhận thêm gói quà Finhay 007 để mở rộng hạn mức Tích lũy lãi 7%/năm bằng cách mời bạn bè. Với mỗi lượt mời thành công, bạn sẽ nhận được 1 gói quà Finhay 007 bao gồm 10.000đ và 10.000.000đ hạn mức Tích lũy lãi 7%/năm được mở rộng thêm.

Nếu không mời bạn bè, bạn có thể tiếp tục Tích lũy với mức lãi 5%/năm không kỳ hạn.

02

Với người dùng đã có số dư tại Finhay

Tham gia chương trình bằng cách mời bạn bè sử dụng Finhay.

Với mỗi lượt mời bạn bè thành công, bạn sẽ nhận được 1 gói quà Finhay 007 bao gồm 10.000đ và Hạn mức 10.000.000đ cho gói Tích lũy lãi 7%/năm.

Điều khoản

Một lượt giới thiệu được tính là thành công khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản và nạp tiền lần đầu.

Nếu không giới thiệu bạn bè, các gói Tích lũy bạn có thể mua sẽ trở lại mức lãi 5.0%/ năm.

Trong trường hợp bạn nạp quá hạn mức của gói quà Finhay 007 được cấp, phần tiền thừa sẽ tự động khớp vào các gói Tích lũy lãi 5%/năm hiện có tại Finhay.

Từng gói quà Finhay 007 có hạn sử dụng riêng. Chi tiết các bạn có thể xem trong thông tin gói quà trên ứng dụng Finhay

Chương trình bắt đầu từ ngày 21/10/2020, các lượt giới thiệu được gửi đi trong thời gian trước đó sẽ không được tính vào ưu đãi của chương trình.

Hiện tại chương trình chưa có thời điểm kết thúc, khi có thời điểm kết thúc Finhay sẽ thông báo tới tất cả người dùng trước 3 ngày làm việc

Câu hỏi thường gặp

Nếu nạp tiền quá hạn mức, thì số tiền dư của tôi sẽ được thêm vào đâu?

Trong trường hợp bạn nạp quá số hạn mức được cấp, phần tiền thừa sẽ tự động được khớp vào các gói Tích lũy lãi 5%/năm hiện có tại Finhay.

Gói quà Finhay 007 có ngày hết hạn không?

Tôi đã nạp tiền vào Finhay thì có được tham gia chương trình không?

Tải ứng dụng
miễn phí

Xây dựng gia sản ngay hôm nay

Thông tin của bạn sẽ luôn
được bảo vệ

256-bit Secure Sockets Layer

Ngăn chặn thông tin thay đổi

Mã hoá dữ liệu

Cấu trúc DMZ
phòng tránh tấn
công

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay