Để rút tiền từ Tài khoản Tiền trên Finhay về tài khoản ngân hàng CIMB, bạn làm theo các bước sau:

  1. Chọn biểu tượng Rút tiền ở Tài khoản Tiền
  2. Chọn nơi bạn muốn nhận tiền về. Bạn sẽ có 2 tài khoản nhận tiền (bao gồm tài khoản CIMB và tài khoản ngân hàng đã đăng ký với Finhay)
  3. Nhập mật khẩu để xác nhận rút tiền.

Tiền sẽ về tài khoản CIMB của bạn ngay sau khi lệnh rút tiền được xử lý xong và không mất phí.

Lưu ý:

  • Finhay không còn hỗ trợ rút tiền trực tiếp từ các sản phẩm về tài khoản CIMB. Bạn phải rút về Tài khoản Tiền trước.
  • Do quá trình đăng ký và mở thẻ được làm hoàn toàn online, giới hạn thanh toán của thẻ Debit CIMB – Finhay là 100 triệu/tháng (bao gồm cả chuyển khoản, nạp tiền đầu tư, tích lũy với Finhay). Chi tiết bạn xem tại đây. Vì vậy, nếu số tiền mà bạn dự định chi tiêu, chuyển khoản trong tháng lớn hơn 100 triệu thì bạn nên chọn rút về tài khoản ngân hàng còn lại mà bạn đã đăng ký với Finhay.
  • Để nâng hạn mức thanh toán hàng tháng, bạn hãy liên hệ với ngân hàng CIMB để được hướng dẫn.