Để rút tiền tích lũy từ Finhay về tài khoản ngân hàng CIMB, bạn làm theo các bước sau:

  1. Lựa chọn sản phẩm muốn rút tiền: Tích lũy không kỳ hạn hoặc Tích lũy kỳ hạn 3 tháng
  2. Chọn nơi bạn muốn nhận tiền về. Nếu bạn có 2 tài khoản ngân hàng để nhận tiền (bao gồm tài khoản CIMB và tài khoản ngân hàng đã đăng ký với Finhay trước đó) – hãy chọn rút về tài khoản CIMB.
  3. Nhập mật khẩu để xác nhận rút tiền.

Tiền sẽ về tài khoản CIMB của bạn ngay sau khi lệnh rút tiền được xử lý xong và không mất phí.

Lưu ý:

  • Hiện tại, Finhay chưa hỗ trợ tính năng rút tiền đầu tư từ Finhay về tài khoản CIMB.
  • Do quá trình đăng ký và mở thẻ được làm hoàn toàn online, giới hạn thanh toán của thẻ Debit CIMB – Finhay là 100 triệu/tháng (bao gồm cả chuyển khoản, nạp tiền đầu tư, tích lũy với Finhay). Chi tiết bạn xem tại đây. Vì vậy, nếu số tiền mà bạn dự định chi tiêu, chuyển khoản trong tháng lớn hơn 100 triệu thì bạn nên chọn rút về tài khoản ngân hàng còn lại mà bạn đã đăng ký với Finhay.
  • Để nâng hạn mức thanh toán hàng tháng, bạn hãy liên hệ với ngân hàng CIMB để được hướng dẫn.