Để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới việc đầu tư, tích lũy và sử dụng Finhay, bạn liên hệ với Finhay theo địa chi:

Để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới các giao dịch của tài khoản ngân hàng CIMB, bạn liên hệ tới bộ phận hỗ trợ của CIMB theo địa chỉ:

  • Tổng đài: 1900 969696
  • Chat với Octo ngay trên ứng dụng Octo by CIMB
  • Email partnercare@cimb.com