Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

Hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System để giao dịch hàng hóa

Để giao dịch hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, từ ngày 01/02/2021, Khách hàng sẽ được sử dụng một hệ thống phần mềm mớ. Hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System sẽ giúp Nhà đầu tư của Finhay dễ dàng trong giao dịch.

M-System là gì?

M-System là hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch các hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam, phần mềm gồm các chức năng cơ bản và nâng cao.

Chức năng chính của M-System

 • Chức năng Người dùng, Cho phép người dùng quản lý tài khoản đăng nhập của mình, thay đổi mật khẩu và giao diện phần mềm, cá nhân hóa…
 • Nhóm chức năng Quản lý lệnh, Màn hình “Quản lý đặt lệnh” sẽ hiển thị chi tiết các lệnh trong phiên giao dịch của Tài khoản giao dịch, đặt lệnh, hủy lệnh…
 • Nhóm chức năng Quản lý tài khoản, Cho biết các trạng thái mở, trạng thái tất toán…
 • Nhóm chức năng Báo cáo, bao gồm Báo cáo giao dịch, Báo cáo lịch sử nộp rút tiền, Báo cáo sao kê khách hàng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System

Hướng dẫn đăng nhập

Để sử dụng, người dùng truy cập theo đường link: https://mstrading.mxv.com.vn/

Người dùng thực hiện nhập Tên đăng nhập/Mật khẩu được cấp (hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đổi “Mật khẩu” bắt buộc khi đăng nhập lần đầu tiên).

Tiếp theo, người dùng cần nhập mã PIN để hoàn tất việc đăng nhập vào hệ thống (Mã PIN đang để mặc định là 123456)

Màn hình đăng nhập M-Sytem

Giao diện và các chức năng cơ bản của hệ thống phần mềm M-Sytem

Giao diện các chức năng của M-System

Trong đó:

 • Menu chức năng
 • Biểu tượng kết nối
 • Thông báo của hệ thống
 • Refresh dữ liệu hiển thị
 • Ngôn ngữ hiển thị
 • Thông tin tài khoản

Hướng dẫn thiết lập hệ thống

 • Đổi mật khẩu
  Người dùng vào Thông tin tài khoản/Đổi mật khẩu:

  Đổi mật khẩu trên M-System

  Người dùng tiến hành nhập mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới – Click “Xác nhận” để hoàn tất thay đổi mật khẩu. Mật khẩu mới sẽ được gửi vào địa chỉ email trong phần thông tin TKGD.

 • Tùy chỉnh giao diện:
  Người dùng vào Menu chức năng, chọn: Giao diện: Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện sáng hoặc giao diện tối.

  Tùy chỉnh giao diện

  Kích thước: Người dùng có thể tùy chỉnh 3 kích thước hiển thị màn hình giao diện hệ thống: Lớn, Trung bình, Nhỏ.

  Tùy chỉnh kích thước

Hướng dẫn quản lý lệnh và giao dịch

Người dùng vào Menu chức năng – Chọn Quản lý đặt lệnh/Quản lý đặt lệnh

Màn hình quản lý đặt lệnh

Màn hình “Quản lý đặt lệnh” sẽ hiển thị chi tiết các lệnh trong phiên giao dịch của Tài khoản giao dịch. Các loại lệnh được chia thành 4 tab chính, bao gồm: Lệnh đã khớp, Lệnh chờ khớp, Lệnh đã huỷ, Lệnh khác.

Màn hình quản lý hủy lệnh

Hướng dẫn quản lý tài khoản

Trạng thái mở
Người dùng vào Menu chức năng – Chọn Quản lý tài khoản/Trạng thái mở.

Màn hình trạng thái mở

Màn hình “Trạng thái mở” hiển thị chi tiết các vị thế mở, lãi lỗ dự kiến của các vị thế mở mà TKGD hiện đang nắm giữ. Người dùng có thể click vào biểu tượng “>” để hiển thị chi tiết thông tin của vị thế mở.

Màn hình chi tiết cho trạng thái mở

Trạng thái tất toán
Người dùng vào Menu chức năng > Chọn Quản lý tài khoản/Trạng thái tất toán.

Màn hình trạng thái tất toán

Màn hình “Trạng thái tất toán” hiển thị cho người dùng các thông tin về các giao dịch tất toán trong phiên của TKGD. Người dùng click vào “>” để xem chi tiết các giao dịch tất toán.

Chi tiết tài khoản
Người dùng vào Menu chức năng > Chọn Quản lý tài khoản/Chi tiết tài khoản.

Màn hình chi tiết tài khoản

Màn hình “Chi tiết tài khoản” cho người dùng biết các thông tin về tiền và tình trạng tài khoản của khách hàng:

 • Số dư tài khoản đầu ngày
 • Nộp rút trong phiên
 • Phí giao dịch
 • Giá Mua, Giá Bán
 • Ký quỹ ban đầu, ký quỹ khả dụng
 • Lãi lỗ thực tế, lãi/lỗ dự kiến
 • Giá trị ròng ký quỹ
 • Mức bổ sung ký quỹ
 • Tỷ lệ ký quỹ

Chi tiết tài khoản

Xem báo cáo

Người dùng vào Menu chức năng – Chọn Báo cáo/Báo cáo giao dịch

Màn hình xem báo cáo giao dịch

Người dùng chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, chọn định dạng file Báo cáo – Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

Màn hình báo cáo

Xem báo cáo lịch sử Nộp/rút tiền

Người dùng chọn Menu chức năng – Chọn Báo cáo/Báo cáo lịch sử nộp rút tiền.

Màn hình Xem báo cáo lịch sử Nộp/rút tiền

Người dùng chọn khoảng thời gian tra cứu, chọn định dạng file báo cáo – Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

Chi tiết tài khoản

Xem báo cáo sao kê khách hàng

Người dùng chọn Menu chức năng – Chọn Báo cáo/Báo cáo sao kê khách hàng.

Người dùng chọn ngày phiên tra cứu, chọn định dạng file báo cáo – Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

Chi tiết tài khoản

Trên đây là hướng dẫn sử dụng M-System, phần mềm quản lý và giao dịch hàng hóa phái sinh tại MXV. Chi tiết hơn xin vui lòng gọi hotline tư vấn của chúng tôi.

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay