Nếu bạn đã sở hữu tài khoản Octo hoặc đang sử dụng một trong các sản phẩm Spend Account, thẻ Visa Debit, thẻ OctoFast, vay tiêu dùng, Tài khoản tiết kiệm,… tại ngân hàng CIMB, Finhay rất tiếc bạn chưa thể đăng ký thẻ CIMB-FINHAY lúc này.

Finhay sẽ thông báo cho bạn ngay trong các phiên bản cập nhật tiếp theo.

Trong thời gian này, bạn hãy tiếp tục đầu tư, tích lũy tại Finhay, cũng như sử dụng các dịch vụ ngân hàng số trên ứng dụng Octo by CIMB nhé.