Số tiền hoàn lại sẽ được tự động cộng vào tài khoản tiền trên Finhay của bạn. Bạn có thể dùng tiền hoàn để:

  • Sử dụng các sản phẩm khác của Finhay như Tích luỹ, Hũ vàng,..
  • Chuyển đổi sang VNSC để sử dụng các sản phẩm chứng khoán: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
  • Rút về tài khoản ngân hàng