Số tiền hoàn lại sẽ được tự động tích luỹ thẳng vào cấu trúc đầu tư thông minh tại Finhay để tái đầu tư sinh lời. Đây là điểm đặc biệt chỉ có tại Finhay, bạn sẽ được đầu tư ngay cả lúc chi tiêu.

Bạn có thể rút số tiền này khỏi cấu trúc đầu tư nếu muốn. Xem hướng dẫn cách rút tiền đầu tư tại đây.