Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

Trái phiếu niêm yết là gì? Danh sách các trái phiếu đang niêm yết trên sàn HOSE và HNX

Bên cạnh cổ phiếu thì trái phiếu cũng là một loại chứng khoán nhận được nhiều sự quan tâm, bao gồm cả nhà đầu tư và các công ty phát hành. Trong đó, niêm yết trái phiếu đem đến nhiều lợi ích và tạo thuận lợi cho quá trình giao dịch nên được các doanh nghiệp rất chú trọng. Vậy trái phiếu niêm yết là gì? Cần có những điều kiện nào để trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết?

Trái phiếu niêm yết và các khái niệm liên quan

Trái phiếu niêm yết là gì?

Trái phiếu niêm yết là các trái phiếu được đăng ký và lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Chúng được sử dụng để giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung như HOSE hay HNX. Sở GDCK chịu trách nhiệm quản lý và niêm yết quy định dành cho hoạt động giao dịch trái phiếu.

Trái phiếu chưa niêm yết là gì?

Ngược lại với trái phiếu niêm yết, trái phiếu chưa niêm yết còn được gọi là trái phiếu phi tập trung là những trái phiếu không được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và chỉ được thực hiện giao dịch trên thị trường OTC.

trai-phieu-niem-yet-la-gi

Vì vậy loại trái phiếu này cũng không chịu sự quản lý và tuân thủ các quy định dành cho trái phiếu niêm yết, hoạt động mua bán trái phiếu phi tập trung hoàn toàn dựa vào thỏa thuận riêng giữa các nhà đầu tư.

Các quy định về niêm yết trái phiếu doanh nghiệp 

Như đã nói ở trên, việc niêm yết trái phiếu đồng nghĩa với việc trái phiếu đó phải hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền chính, cụ thể hơn là Sở giao dịch chứng khoán.

Điều kiện niêm yết trái phiếu

Điều kiện niêm yết trái phiếu của mỗi sàn giao dịch sẽ có sự khác nhau, cụ thể:

Điều kiện niêm yết tại
Sở GDCK TPHCM (HOSE) Sở GDCK Hà Nội (HNX)
Trái phiếu của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký niêm yết tối thiểu 120 tỷ VND dựa vào giá trị ghi trong sổ kế toán. Trái phiếu của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký niêm yết tối thiểu 10 tỷ VNĐ dựa vào giá trị ghi trong sổ kế toán.
Hoạt động kinh doanh của công ty phải có lãi trong thời gian hai năm liên tiếp trước năm đăng ký, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm và đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động kinh doanh của công ty trong vòng một năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.
Có tối thiểu 100 người sở hữu trái phiếu cùng một đợt phát hành.
Hồ sơ bao gồm các giấy tờ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định.
Trái phiếu phát hành cùng một đợt thì ngày đáo hạn cũng phải giống nhau. Trái phiếu phát hành cùng một đợt thì cần có chung một ngày đáo hạn.

Hồ sơ đăng ký 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu được ban hành trong Phụ lục kèm theo của Nghị định 155.
 • Sổ đăng ký của người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp đăng ký niêm yết được lập không quá 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ.
 • Cam kết của tổ chức niêm yết trái phiếu về việc thực hiện nghĩa vụ với nhà đầu tư, trong đó có cam kết về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, các điều kiện thanh toán, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác.
 • Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và công ty chứng khoán về việc tư vấn niêm yết trái phiếu, nếu tổ chức phát hành và công ty chứng khoán là cùng một đơn vị có thể không cần chuẩn bị loại giấy tờ này.
 • Giấy chứng nhận cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận việc trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết đã đăng ký chứng khoán tập trung.

quy-dinh-niem-yet-trai-phieu

Thủ tục tiến hành đăng ký 

Thủ tục đăng ký niêm yết chứng khoán doanh nghiệp được quy định tại Khoản 3 Điều 118 Nghị định 155:

 • Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ của đơn vị phát hành trái phiếu.
 • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa trái phiếu vào giao dịch.

Quy trình niêm yết trái phiếu

Quy trình niêm yết trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tổ chức đăng ký niêm yết trái phiếu nộp hồ sơ hợp lệ cho Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Bước 2: Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần sửa đổi hoặc bổ sung, Sở sẽ gửi công văn gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.
 • Bước 3: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện chính thức của Sở Giao dịch chứng khoán. Trường hợp từ chối, Sở phải nêu rõ lý do và trả lời cho đơn vị đăng ký.

cac-buoc-thuc-hien-dang-ky-trai-phieu-niem-yet

Danh sách các trái phiếu niêm yết

Trái phiếu niêm yết trên sàn HoSE

Để xem danh sách trái phiếu được niêm yết trên sàn HOSE, nhà đầu tư có thể truy cập trang website chính thức của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh. Sau đó chọn chuyên mục niêm yết và chọn trái phiếu. Dưới đây là danh sách trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Mệnh giá (VNĐ) Lãi suất (%) Kỳ hạn (năm) Ngày niêm yết
KBC12006 Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP 4.000.000,00 100.000,00 11 0,00 07/10/2020
MSN11906 CTCP Tập đoàn Masan 15.000.000,00 100.000,00 10 3 10/12/2019
MSN12001 CTCP Tập đoàn Masan 20.000.000,00 100.000,00 9,30 3,00 08/05/2020
MSN12002 CTCP Tập đoàn Masan 30.000.000,00 100.000,00 9,30 3,00 17/06/2020
MSN12003 CTCP Tập đoàn Masan 30.000.000,00 100.000,00  10,00 3,00 13/08/2020
MSN12005 CTCP Tập đoàn Masan 20.000.000,00 100.000,00 9,30 3,00 30/12/2020
NPM11805 Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo 5.000.000,00 100.000,00 10 5 18/12/2018
NPM11907 2.100.000,00 100.000,00 ₫ 10,00 3,00 18/12/2019
NPM11909 3.000.000,00 100.000,00 ₫ 10,00 3,00 22/07/2020
NPM11910 2.000.000,00 100.000,00 ₫ 10,00 3,00 22/07/2020
NPM11911 5.000.000,00 100.000,00 ₫ 10,20 5,00 22/07/2020
VJC11912 CTCP Hàng không VietJet 6.000.000,00 100.000,00 9 3 02/11/2020
VRE12007 CTCP Vincom Retail 20.000.000,00 100.000,00 10 5 02/10/2020

Trái phiếu niêm yết trên sàn HNX

Sở GDCK Hà Nội công bố công khai Danh sách trái phiếu niêm yết trên sàn HNX tại website chính thức. Nhà đầu tư và nhà phát hành có thể tra cứu thông tin tại mục trái phiếu. Dưới đây là một số trái phiếu niêm yết nổi bật trên sàn HNX:

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Kỳ hạn (năm) Lãi suất (%/năm) Ngày niêm yết
BVBS14199 Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 15 8,1 25/12/2014
BVBS15141 Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.367.000 15 8 20/01/2015
BVDB13058 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.850.000 10 9,4 04/03/2013
BVDB16205 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.500.000 15 8 06/01/2016
HCMB14181 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM 12.000.000 15 7,83 02/10/2014
HPGB19209 UBND TP. Hải Phòng 9.690.520 5 4,3 17/12/2019
TB1328154 Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 42.120.000 15 8,9 30/06/2013
TD1424091 Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 50.000.000 10 8,8 04/03/2014
HCMB15312 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM 5.100.000 15 8,05 17/09/2015
VEC10801 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam 5.000.000 15 16 01/09/2008

Niêm yết trái phiếu giúp gia tăng uy tín cho doanh nghiệp và giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư, vì vậy đây là mục tiêu mà rất nhiều đơn vị, tổ chức hướng đến. Với những thông tin Finhay cung cấp trên đây, hy vọng bạn đã nắm được những quy định về trái phiếu niêm yết và biết cách tra cứu các trái phiếu đang được niêm yết. Từ đó có thêm các kiến thức cho quá trình đầu tư của mình. 

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay