close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

#4 (P2) Cách xác định khẩu vị rủi ro và chọn phương pháp đầu tư phù hợp khi bước chân vào thị trường Chứng khoán | Finhay

Tiếp tục đến với phần 2 – Tập 4 của series Bóc “Chứng” ​chúng ra đi sâu tìm hiểu về các trường phái đầu tư chính, cách tăng khả năng chịu đựng rủi ro, cũng như cùng lắng nghe câu chuyện cá nhân và bài học kinh nghiệm từ chuyên gia Minh Đức – Đến từ phòng Phân Tích của công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top