Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

#8 Sử dụng phương pháp định giá nhanh PE, PB so sánh tương quan cổ phiếu đắt hay rẻ?

Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một vấn đề phức tạp hơn các tập trước một chút, nhưng lại rất cần thiết cho quá trình sàng lọc cổ phiếu tiềm năng của bạn, đó là “Cách sử dụng phương pháp định giá nhanh P/E P/B so sánh tương quan cổ phiếu”.

Khách mời trong tập lần này là chuyên gia Hồ Nhật Quang – Giám đốc đầu tư của Phòng Đầu tư – Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt.

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay