Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

#7 Phương pháp chọn công ty tốt để đầu tư trong hàng nghìn công ty được niêm yết trên sàn Chứng khoán

Tập 7 ngày hôm nay sẽ giống như một cơ hội để chúng ta cùng tổng hợp các kĩ năng ở các tập trước (xác định khẩu vị rủi ro, cách phân loại cổ phiếu, đọc bộ chỉ số tài chính) và bắt đầu “đãi cát tìm vàng”, chọn lọc ra những công ty tốt để đầu tư trong hàng ngàn công ty được niêm yết trên sàn Chứng khoán.

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay