close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

#7 Phương pháp chọn công ty tốt để đầu tư trong hàng nghìn công ty được niêm yết trên sàn Chứng khoán

Tập 7 ngày hôm nay sẽ giống như một cơ hội để chúng ta cùng tổng hợp các kĩ năng ở các tập trước (xác định khẩu vị rủi ro, cách phân loại cổ phiếu, đọc bộ chỉ số tài chính) và bắt đầu “đãi cát tìm vàng”, chọn lọc ra những công ty tốt để đầu tư trong hàng ngàn công ty được niêm yết trên sàn Chứng khoán.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top