Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

#9 Cách xây dựng chiến lược và danh mục đầu tư hiệu quả

  • Tại sao chúng ta cần lập một chiến lược đầu tư?
  • Chiến lược “Top-down” – Đi từ trên xuống dưới là gì?
  • Sự thay đổi liên tục của thị trường, chiến sự căng thẳng giữa Nga -Ukraine có làm thay đổi chiến lược đầu tư Chứng khoán?

Tất cả có trong tập 9, được phát sóng độc quyền trên kênh Podcast Bóc “Chứng” – Dẫn dắt bởi Giám đốc đầu tư của Phòng Đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt – Anh Hồ Nhật Quang.

=> Ví dụ đã đề cập trong podcast: https://drive.google.com/file/d/1qjMgc9rqmNCKWNgl1h3jcnsRuU-oKlez/view?usp=sharing

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay