close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

#9 Cách xây dựng chiến lược và danh mục đầu tư hiệu quả

  • Tại sao chúng ta cần lập một chiến lược đầu tư?
  • Chiến lược “Top-down” – Đi từ trên xuống dưới là gì?
  • Sự thay đổi liên tục của thị trường, chiến sự căng thẳng giữa Nga -Ukraine có làm thay đổi chiến lược đầu tư Chứng khoán?

Tất cả có trong tập 9, được phát sóng độc quyền trên kênh Podcast Bóc “Chứng” – Dẫn dắt bởi Giám đốc đầu tư của Phòng Đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt – Anh Hồ Nhật Quang.

=> Ví dụ đã đề cập trong podcast: https://drive.google.com/file/d/1qjMgc9rqmNCKWNgl1h3jcnsRuU-oKlez/view?usp=sharing

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top