Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

Quỹ đầu tư phát triển là gì? Khái niệm và cách thức vận hành cụ thể.

Cùng Finhay tìm hiểu về quỹ đầu tư phát triển là gì? Các khái niệm cũng như cách thức hoạt động của quỹ này, nắm được chức năng, vai trò để hiểu rõ nguyên tắc trước khi tham gia. Đảm bảo an toàn và lợi ích tối đa cho các nhà đầu tư.

tim-hieu-ve-quy-dau-tu-phat-trien

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ là từ mang ý nghĩa một số tiền được gom lại một chỗ để cất giữ. Quỹ đầu tư có nghĩa là việc gom tiền nhằm mục đích thực hiện đầu tư kiếm lời hoặc đầu tư để phát triển.

Trên thị trường, các quỹ đầu tư được hiểu là các tổ chức tài chính phi ngân hàng đại diện nhận một lượng tiền nhất định từ các nhà đầu tư. Nhằm mục đích dùng số tiền đó tiền hành đầu tư vào các danh mục có lợi nhuận trên thị trường.

Quỹ đầu tư là tổ chức được hình thành từ hình thức đóng góp của những nhà đầu tư để đầu tư vào các tài sản tài chính có tính thanh khoản cao, các công cụ tài chính trên thị trường nhằm đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư cũng như phân tán rủi ro.

Quỹ đầu tư phát triển có gì?

Quỹ đầu tư phát triển có nghĩa là quỹ dùng để đầu tư nhằm mục đích phát triển. Trong doanh nghiệp, quỹ này được dùng để đầu tư và mở rộng phát triển kinh doanh, đổi mới, thay thế các máy móc thiết bị vận hành trong mô hình sản xuất, nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bổ sung nguồn vốn, phân phối lợi nhuận,…

Quỹ đầu tư phát triển hết sức cần thiết trong một doanh nghiệp. Mỗi năm, lợi nhuận của công ty luôn trích một phần để nhập vào quỹ đầu tư phát triển đảm bảo nguồn vốn khi doanh nghiệp cần để đầu tư.

Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính của địa phương, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ này có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ cũng như thực hiện cân đối kế toán như một doanh nghiệp.

Chức năng của quỹ đầu tư phát triển

Quỹ đầu tư phát triển được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh cũng như đầu tư.

Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện những hoạt động cụ thể như sau: Huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đầu tư trực tiếp vào các dự án, công trình, cho vay để đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội,…

Nhìn chung, quỹ đầu tư phát triển địa phương hoạt động như một tổ chức tài chính, thực hiện hầu hết các chức năng của tổ chức nhưng dưới mục đích đầu tư là chủ yếu. Quỹ này chịu kiểm soát trực tiếp từ nhà nước.

Quỹ đầu tư phát triển là tài sản hay nguồn vốn?

Quỹ đầu tư phát triển là nguồn vốn chủ sở hữu. Tùy theo hình thức sở hữu mà nguồn vốn của quỹ sẽ khác nhau. Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc Nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán. Nguồn vốn gồm có nợ và vốn chủ sở hữu, tổng của hai nguồn này cân bằng với tài sản của doanh nghiệp.

Thông thường, người ta mặc định nguồn vốn là nợ của doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ, kế toán ghi Có trong bảng cân đối kế toán. Đây chính là dòng tiền cần chi ra của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quỹ đầu tư phát triển không hẳn là nợ của doanh nghiệp. Nó được hình thành từ chính tiền của doanh nghiệp, nhưng nó lại không dùng để kinh doanh.

quy-dau-tu-phat-trien-la-tai-san-hay-nguon-von

Quỹ đầu tư phát triển là tài sản hay nguồn vốn

Đây là phần đặc biệt trong kế toán để có thể xác định quỹ đầu tư hay bất kỳ quỹ nào là nợ, tài sản hay vốn chủ sở hữu. Quỹ hoạt động từ tiền của chủ sở hữu, từ một phần lợi nhuận đáng lẽ phải chi trả cho cổ đông thì lại được đóng và quỹ. Đây là vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

Nguồn vốn hoạt động của quỹ

Đối với quỹ đầu tư phát triển trong doanh nghiệp, nguồn vốn đề hình thành quỹ đầu tư chính là do các chủ sở hữu doanh nghiệp đóng vào. Các chủ sở hữu có thể là: Cổ đông, xã viên góp cổ phần, nhận vốn góp liên doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH đầu tư vốn.

Hoặc trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương, nhà nước trực tiếp cấp vốn hình thành quỹ đầu tư.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là vốn do các chủ sở hữu của doanh nghiệp đóng vào. Bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức tài chính nào đều cần có vốn chủ sở hữu mới được thành lập doanh nghiệp để kinh doanh. Vốn chủ sở hữu chứng minh khả năng thanh khoản của doanh nghiệp đó, khả năng trả nợ, tồn tại và phát triển.

Ngoài ra, vốn này cực kỳ quan trọng khi doanh nghiệp xảy ra những vấn đề xấu trong tình hình kinh doanh. Đây là số vốn được ưu tiên dùng cuối cùng khi những giải pháp khác không đem lại hiệu quả.

Đối với quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn hình thành lên nó chủ yếu là vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp không chỉ kinh doanh để kiếm lợi nhuận, mở rộng quy mô, thị trường cũng là một mục tiêu quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Nếu nguồn vốn đầu tư phát triển tốt, khỏe sẽ chứng minh rằng doanh nghiệp chú trọng vào việc đầu tư phát triển chứ không phải chỉ muốn kiếm tiền vào túi.

nguon-von-chu-so-huu-quy-dau-tu-phat-trien

Nguồn vốn của quỹ đầu tư phát triển

Đối với quỹ phát triển đầu tư địa phương, vốn chủ sở hữu từ vốn điều lệ – bố trí trong dự toán chi ngân sách hoặc nguồn tăng thu ngân sách ở các địa phương. Tiền đóng góp tự nguyện, các khoản viện trợ, việc thay đổi vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thông báo cho bộ tài chính.

Vốn huy động

Vốn huy động được hình thành từ việc góp vốn, đi vay, ủy thác đầu tư,… Theo đó, quỹ đầu tư phát triển lúc mới hình thành sẽ có ít vốn. Doanh nghiệp chấp nhận đi vay để bổ sung vốn, nhận góp vốn từ các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trên thị trường, huy động vốn trung và dài hạn bằng cách phát hành trái phiếu, chứng chỉ quỹ,…

Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoạt động như một tổ chức tài chính. Do đó, việc hình thành chủ yếu từ huy động vốn ở bên ngoài. Vay từ các tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu quỹ đầu tư phát triển địa phương, các hình thức huy động khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

Quỹ đầu tư phát triển hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương như sau:

Đảm bảo sự tự chủ về tài chính của tổ chức hình thành quỹ. Không dùng quỹ vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, hoạt động độc lập với ngân sách của nhà nước.

Việc thực hiện cho vay hay các hoạt động của tổ chức tài chính đúng luật, đúng đối tượng cũng như đảm bảo điều kiện quy định cụ thể.

chuc-nang-cua-quy-dau-tu-phat-trien

Chức năng của quỹ đầu tư phát triển là gì?

Đối với quỹ đầu tư phát triển trong doanh nghiệp được dùng vào mục đích chính là đầu tư mở rộng hoạt động, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Quỹ này không được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ hay những trách nhiệm khác của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ đầu tư phát triển. Finhay hy vọng bạn đã có được những thông tin tài chính chính xác và thú vị nhất. Để con đường tham gia vào thị trường tài chính đơn giản và an toàn hơn. Chúc bạn thành công!

Banner 5

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay