Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

[Thông báo] Thay đổi về cơ chế bán chứng chỉ quỹ từ một số cấu trúc linh vật

Từ ngày 21/11/2022, Quỹ TCBF của Techcombank Capital thay đổi cơ chế mua lại chứng chỉ quỹ, cụ thể là thực hiện theo cơ chế phân bổ bình đẳng (Pro-rata). Chi tiết về cơ chế từ TCBF tại đây.  

Do sự thay đổi từ Quỹ, tất cả lệnh rút tiền từ các Cấu trúc linh vật có quỹ TCBF của khách hàng sẽ được Finhay xử lý như sau:

  • Phần cấu trúc không bao gồm quỹ TCBF: Tiến hành bán và khớp lệnh như bình thường
  • Phần cấu trúc là quỹ TCBF: Finhay tiến hành bán căn cứ theo cơ chế phân bổ bình đẳng (pro-rata) từ TCBF (tức lệnh sẽ được khớp một phần hoặc toàn phần dựa trên thông tin từ TCBF)

Như vậy, 

  • Phần giá trị chứng chỉ quỹ được bán thành công: Tiền được trả về Tài khoản ngân hàng của bạn như bình thường
  • Phần giá trị chứng chỉ quỹ TCBF chưa bán được (không được Quỹ TCBF mua lại): Tiền sẽ được hoàn trả lại vào cấu trúc Đầu tư Quỹ.

Finhay sẽ thông báo kết quả tới bạn sau khi hoàn thành lệnh bán chứng chỉ quỹ. 

Lưu ý: Do những thay đổi đột ngột từ phía quỹ, với những giao dịch rút tiền Đầu tư Quỹ (trừ cấu trúc Báo Gấm) từ 18/11 – 25/11, thời gian hoàn thành lệnh bán và nhận tiền sẽ kéo dài hơn bình thường từ 1-3 ngày.

 

 

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay