Từ ngày 1/9/2021, Tiki áp dụng chính sách hoàn tiền dựa trên nền tảng bạn sử dụng để mua sắm, bao gồm: app và website.

Tỷ lệ hoàn tiền cụ thể cho hai nền tảng, bạn xem cụ thể tại bảng dưới đây:

Lưu ý:

  • Tiki ưu tiên khách hàng trải nghiệm dịch vụ trên app nên tỷ lệ hoàn tiền mua sắm trên app cao hơn trên website.
  • Để hoàn tiền thành công, hãy quay lại Finhay mỗi khi tạo một đơn hàng mới (Mỗi click từ Finhay, hệ thống chỉ ghi nhận đơn hàng đầu tiên. Từ đơn hàng thứ 2, bạn cần quay lại Finhay và lặp lại các thao tác mua hàng).