Tỷ lệ hoàn tiền cụ thể cho các ngành hàng trên Tiki (áp dụng cho cả 2 nền tảng app & web), bạn xem cụ thể tại bảng dưới đây:

(Cập nhật: 1/12/2022)