Thời gian nhận hoàn tiền sau khi đơn hàng đã ghi nhận có thể diễn ra từ 60 đến 120 ngày kể từ thời điểm bạn đặt hàng.

Lý do các nhãn hàng có thời gian hoàn tiền khác nhau:

  • Mỗi nhãn hàng có chính sách Đổi hàng/Hoàn hàng khác nhau.
  • Số lượng đơn hàng của mỗi nhãn hàng. Thông thường, các sàn thương mại điện tử có số lượng đơn hàng mỗi ngày rất lớn, việc đối soát cũng diễn ra lâu hơn.