Từ ngày 09/05/2023, Finhay sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ liên quan tới tính năng hoàn tiền mua sắm trong vòng 150 ngày kể từ ngày phát sinh đơn hàng. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể gửi các yêu cầu hỗ trợ liên quan tới Finhay thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng gồm email, inbox fanpage, hotline hoặc tạo ticket trên ứng dụng.

Về sản phẩm Hoàn tiền

Bạn có thể nhận tiền hoàn mua sắm tới 10% cho mỗi đơn hàng khi ghé Finhay trước khi mua sắm

  • Vào Finhay, chọn mục Hoàn tiền
  • Ấn Mua tại thương hiệu bạn muốn mua (VD: Shopee, Lazada,…)
  • Finhay sẽ dẫn bạn ra app/ website của thương hiệu đó để mua sắm và đặt hàng như bình thường
  • Sau 24 giờ kể từ khi hoàn tất đặt đơn, bạn có thể theo dõi tiền hoàn của đơn hàng tại Túi Ba Gang trên Finhay.