Finhay 007 là chương trình ưu đãi được áp dụng cho toàn bộ người dùng tại Finhay.

Trong trường hợp bạn chưa có số dư tài khoản tại Finhay (chưa từng nạp tiền hoặc đã rút toàn bộ tiền khỏi Finhay) trước khi chương trình bắt đầu, bạn sẽ nhận được đặc quyền tham gia gói Tích lũy lãi 7%/năm với hạn mức 5.000.000đ. Để mở rộng hạn mức, bạn cần mời bạn bè đăng ký và nạp tiền vào Finhay theo hướng dẫn.

Trong trường hợp bạn đã có số dư tại Finhay trước khi chương trình bắt đầu, bạn vẫn có thể tham gia chương trình bằng cách giới thiệu bạn bè sử dụng Finhay và nhận thêm 10.000.000đ hạn mức mở rộng cho mỗi người bạn giới thiệu thành công.