Từ tháng 8/2021, Finhay kết hợp cùng Ngân hàng CIMB để cho ra mắt Thẻ Visa Credit đồng thương hiệu, mang tới cho bạn một giải pháp tài chính toàn diện.

Thẻ Visa Credit CIMB – Finhay (hay Thẻ tín dụng CIMB – Finhay) là thẻ tín cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ. Nói một cách đơn giản, thẻ tín dụng là loại thẻ giúp bạn mua hàng trước và thanh toán lại cho ngân hàng sau.

Với Thẻ tín dụng CIMB – Finhay, bạn có thể sử dụng để:

  • Mua sắm hàng hóa dịch vụ:
    Thẻ tín dụng CIMB – Finhay của bạn được chấp nhận tại hàng chục triệu điểm thanh toán có logo Visa trên toàn thế giới, phục vụ nhu cầu du lịch, mua sắm hoặc ăn uống của bạn.
  • Mua sắm trực tuyến: 
    Quý khách có thể sử dụng Thẻ tín dụng để mua sắm tại những ứng dụng hay trang web bán hàng chấp nhận thanh toán bằng Thẻ Visa. Để đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch trực tuyến, CIMB cung cấp mặc định và miễn phí dịch vụ xác thực giao dịch trực tuyến 3-D Secure (Visa Secure) cho các giao dịch online.
  • Rút tiền mặt tại máy ATM:
    Bạn có thể rút tiền mặt lên đến 100% hạn mức tín dụng được cấp tại hơn 2 triệu máy ATM chấp nhận thẻ Visa trên khắp thế giới.

Hướng dẫn mở thẻ Tín dụng CIMB – Finhay tại đây.