Khi đăng ký thẻ Visa Credit CIMB – Finhay, bạn sẽ được tuỳ chọn hạn mức tín dụng theo mong muốn. Sau khi bạn đã hoàn thành các bước đăng ký, yêu cầu này sẽ được gửi sang ngân hàng CIMB.

Ngân hàng CIMB sẽ có nghiệp vụ xác thực và tra cứu các thông tin cần thiết để đưa ra hạn mức tốt nhất và gửi thông tin cho người đăng ký. Bạn có thể kiểm tra hạn mức được duyệt tại mục Ngân hàng trong Finhay.

Trong trường hợp chưa hài lòng với hạn mức này, bạn có thể trao đổi với nhân viên của ngân hàng CIMB trong quá trình xác thực thông tin hoặc trong bước video KYC. Nếu bạn không được duyệt hạn mức khác phù hợp, bạn có thể từ chối mở thẻ. Trong tương lai, bạn vẫn có thể gửi lại yêu cầu đăng ký mở thẻ Visa Credit CIMB – Finhay.