Bạn được hưởng tối đa 45 ngày miễn lãi suất khi mua sắm. Thời gian miễn lãi suất bao gồm 30 ngày của chu kỳ sao kê và thêm 15 ngày của thời hạn thanh toán.

Vui lòng tham khảo Điều Khoản và Điều kiện Thẻ tín dụng tại đây để biết thêm chi tiết.