• Nếu đơn hàng của bạn hiển thị hoàn 0đ: Tức sản phẩm bạn mua thuộc ngành hàng không được áp dụng hoàn tiền nhưng sàn thương mại điện tử chưa kịp cập nhật ngay thời điểm hoàn tất đơn. Ví dụ như nhóm sản phẩm cho trẻ em dưới 2 tuổi, thanh toán dịch vụ, mua dịch vụ quảng cáo, phiếu quà tặng,… 
  • Nếu đơn hàng của bạn bị hủy: Tức đơn hàng gặp phải một trong số những nguyên nhân được liệt kê tại đây.

Nếu có thắc mắc, bạn vui lòng gửi cho Finhay thông tin chi tiết đơn hàng cùng ảnh chụp đơn hàng để Finhay sẽ kiểm tra với đối tác và thông báo cụ thể tới bạn.