Từ ngày 15/03/2021, mỗi số CMND/CCCD chỉ được xác thực cho 1 tài khoản Finhay. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Các tài khoản tạo mới sau ngày 15/03/2021 sẽ KHÔNG ĐƯỢC XÁC THỰC CMND/CCCD nếu có CMND/CCCD đã bị trùng với CMND/CCCD khác trong hệ thống.
  2. Các tài khoản tạo trước ngày 15/03/2021, vẫn sẽ XÁC THỰC ĐƯỢC CMND/CCCD nếu có CMND/CCCD đã bị trùng với CMND/CCCD khác trong hệ thống. Trong trường hợp này, bạn vui lòng liên hệ với Finhay bằng cách nhắn tin trực tiếp qua:
  • Fanpage Finhay (https://www.facebook.com/finhayvn)
  • Hoặc liên hệ Hotline 1900 29 29 91 (dành cho khách hàng đã có tài sản tại Finhay) để được hỗ trợ xác thực CMND/CCCD theo mong muốn.