Nếu bạn truy cập vào ứng dụng/website của trang thương mại điện tử trước, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sau đó mới truy cập lại trang thương mại điện tử thông qua Finhay và thanh toán cho đơn hàng này thì Finhay không đảm bảo đơn hàng này sẽ được ghi nhận hoàn tiền.

Do mỗi nhãn hàng có một chính sách ghi nhận khác nhau, nên để đảm bảo mỗi đơn hàng bạn đặt đều được ghi nhận hoàn tiền, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1:

Bước 2: Chọn nhãn hàng yêu thích để mua sắm

Bước 3: Nhấn nút Mua ngay, Finhay sẽ đưa bạn sang trang web hoặc ứng dụng của nhãn hàng. Sau đó, bạn hãy chọn sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.
Bước 4: Chờ nhận hoàn tiền và tái đầu tư tiền hoàn

Hãy lặp lại các bước này mỗi khi bạn chuẩn bị đặt hàng.