Finhay 007 là chương trình khuyến mãi có giới hạn về thời gian. Finhay sẽ gửi thông báo chính thức đến toàn bộ người dùng trước 3 ngày khi chương trình kết thúc.

Ngày chương trình Finhay 007 kết thúc cũng là ngày gói quà của bạn hết hạn. Khi đó nếu tại thời điểm chương trình kết thúc mà gói quà của bạn vẫn còn hạn thì giá trị gói quà cũng không còn giá trị bởi lúc này, số lượng hàng cho sản phẩm 7% đã hết. Cảm ơn bạn rất nhiều.