Gói quà Finhay 007 không tồn tại vĩnh viễn. Ngày chương trình Finhay 007 kết thúc cũng là ngày gói quà của bạn hết hạn. Khi đó nếu tại thời điểm chương trình kết thúc mà gói quà của bạn vẫn còn hạn thì giá trị gói quà cũng không còn giá trị bởi lúc này, số lượng hàng cho sản phẩm 7% đã hết. Cảm ơn bạn rất nhiều.