Với người dùng mới, Finhay không ép buộc bạn phải nạp 5.000.000đ ngay. Số tiền nạp tối thiểu cho tất cả mọi người là 50.000đ.