Nếu bạn đã nạp tiền vào Finhay, bạn được coi là người dùng đã có số dư tại Finhay. Bạn có thể tham gia chương trình bằng cách mời bạn bè sử dụng Finhay. Với mỗi lượt mời thành công, bạn sẽ nhận được 1 gói quà bao gồm 10.000đ và mở rộng thêm 10.000.000đ hạn mức Finhay 007.