1. Nếu bạn chưa có số dư tại Finhay

  • 5.000.000đ đầu tiên khi nạp vào sản phẩm Tích lũy sẽ được hưởng mức lãi 7%/năm.
  • Nhận thêm gói quà Finhay 007 để mở rộng hạn mức bằng cách mời bạn bè. Với mỗi lượt mời thành công, bạn sẽ nhận được 1 gói quà bao gồm 10.000đ và mở rộng thêm 10.000.000đ hạn mức Finhay 007
  • Nếu không mời bạn bè, bạn có thể tiếp tục tích lũy với mức lãi 5%/năm không kỳ hạn.

2. Nếu bạn có số dư tại Finhay

  • Tham gia chương trình bằng cách mời bạn bè sử dụng Finhay
  • Với mỗi lượt mời thành công, bạn sẽ nhận được 1 gói quà bao gồm 10.000đ và mở rộng thêm 10.000.000đ hạn mức Finhay 007.