Gói quà Finhay 007 có hạn sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm người được giới thiệu nạp tiền. Bạn sẽ nhận được thông báo khi Gói quà Finhay 007 được kích hoạt, đồng thời, Finhay cũng hiển thị thời gian hết hạn của từng gói quà trong mục Ưu đãi của tôi.

Để xem chi tiết về ưu đãi hiện có, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Bấm xem Thông tin cá nhân tại vị trí tên của bạn
  • Bước 2: Chọn mục Hạng thành viên
  • Bước 3: Bấm chọn xem Ưu đãi của tôi.

Lưu ý: Ngày chương trình Finhay 007 kết thúc cũng là ngày gói quà của bạn hết hạn. Khi đó nếu tại thời điểm chương trình kết thúc mà gói quà của bạn vẫn còn hạn thì giá trị gói quà cũng không còn bởi lúc này, số lượng hàng cho sản phẩm 7% đã hết. Cảm ơn bạn.